Phân ban GĐPT huyện Triệu Phong: Lễ khai mạc hội thi Online “Theo Dấu Chân Phật”

0 21

Thực hiện đề án đổi mới sinh hoạt, tu học năm 2022 của Phân ban GĐPT huyện Triệu Phong. Tối ngày 16/01/2022, tại chùa Lệ Xuyên, xã Triệu Trạch; Phân ban GĐPT huyện đã tổ chức khai mạc hội thi Online “Theo Dấu Chân Phật” dành cho đoàn sinh ngành Thiếu toàn huyện.

Thân lâm tham dự và trực tiếp chỉ đạo có HTr cấp Tấn Tâm Hoành Trương Thanh Quỳnh – Trưởng  Phân ban GĐPT huyện, cùng quý Huynh trưởng trong  Phân ban GĐPT huyện và Ban Điều hành GĐPT các Vùng.

Trong đêm khai mạc hội thi đã có hơn 100 đoàn sinh Ngành Thiếu tham gia trực tuyến từ các đơn vị thông qua phần mềm Zoom.

Đây là vòng bảng được tổ chức Online nhằm tuyển chọn những đoàn sinh giỏi vào tham gia hội thi chung kết được tổ chức tại huyện vào ngày Dũng sắp đến dành cho Ngành Thiếu.

Qua hội thi lần nầy đã cho thấy việc đổi mới phương thức sinh hoạt, tu học của GĐPT trong toàn huyện sẻ đem lại những kết quả tốt đẹp hơn về chất lượng và số lượng trong hoạt đông GĐPT huyện nhà.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Truyền thông GĐPT Triệu Phong

Leave A Reply

Your email address will not be published.