GĐPT HUYỆN HẢI LĂMG TỔ CHỨC SINH HOẠT NGÀNH TẠI CÁC VÙNG

0 31

Sau thời gian dài tạm nghĩ do ảnh hưởng dịch covid 19. Vào dịp các ngày nghĩ lễ, Phân ban GĐPT Huyện đã chỉ đạo các Vùng tổ chức sinh hoạt liên Ngành Đồng, Ngành Thiếu vào các ngày 30/4 và 1/5 2022 ( 30/3 và 1/4 Nhâm Dần)

Trong hai ngày sinh hoạt toàn huyện quy tụ gần 1000 đoàn sinh và Huynh trưởng ngành Đồng và ngành Thiếu.

Trong ngày sinh hoạt, Ban Điều hành GĐPT các vùng cùng với các Huynh trưởng phụ tá ngành đã xây dựng kế hoạch hoạt động  nhằm cũng cố các kỹ năng đóng trại, kỹ năng hoạt động  thanh niên, ôn lại một số bài hát, kiến thức Phật pháp, một số trò chơi….

GĐPT Vùng 1 tổ chức sinh hoạt tại chùa Hưng Nhơn xã Hải Phong,  có 136 đoàn sinh tham gia, trong đó ngành Thiếu 83 đoàn sinh, ngành Đồng 53

Taị GĐPT Vùng 3 tổ chức tại chùa Trâm Lý xã Hải Hưng có 171 Huynh trưởng Đoàn sinh Ngành Đồng và Ngành Thiếu tham gia

Tại GĐPT Vùng 5 tổ  chức tại chùa Mỹ Thủy xã Hải An tham gia có 180 đoàn sinh và Huynh trưởng của hai ngành.

Tại GĐPT Vùng 4 tại chùa Kim Giao xã Hải Dương quy tụ 203 Huynh trưởng và Đoàn sinh

Tại GĐPT Vùng 2 tổ chức tại chùa Diên Thọ Thị trấn Diên Sanh với sự tham gia của 264 Huynh trưởng và đoàn sinh.

 

PB GĐPT Hải Lăng

Leave A Reply

Your email address will not be published.