GĐPT vùng 2 Hải Lăng tổ chức họp vùng chuẩn bị sinh hoạt Ngành Đồng Ngành Thiếu

0 29

 

Thực hiện chương trình hoạt động năm 2022, và nhằm ổn định sinh hoạt trở lại sau thời gian dài ảnh hưởng do dịch bệnh covid -19, vào lúc 20h ngày 24/4/2022 ( 24/3/ Nhâm Dần), tại giảng đường chùa Diên Thọ BĐH GĐPT Vùng 2 Hải Lăng tổ chức phiên họp chuẩn bị kế hoạch sinh hoạt Ngành Đồng, Ngành Thiếu vào ngày 1/5/2022

Chủ tọa buổi họp có HTr cấp Tấn Tâm Đăng Nguyễn Vũ, Trưởng Ban Điều Hành GĐPT Vùng 2, cùng quý Huynh trưởng thành viên BĐH Vùng, và hơn 50 Huynh trưởng Ban Thường vụ các đơn vị, Huynh trưởng phụ trách đoàn của Ngành Đồng, Ngành Thiếu tham dự họp đông đủ.

Tại buổi họp Huynh trưởng phụ tá các ngành của Vùng đã trình bày kế hoạch các hoạt động trong một ngày. Sau đó phân công trách nhiệm và cùng nhau xây dựng kế hoạch cho một ngày cụ thể và hoàn chỉnh để ngày sinh hoạt thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh:

Nguyên Luân 

Leave A Reply

Your email address will not be published.