Quảng Trị: Hướng về các sự kiện trọng đại của Giáo hội Phật giáo và Gia đình Phật tử tỉnh

0 17

Năm 2022 là thời điểm khép lại nhiệm kỳ 2017 – 2022, mở ra một giai đoạn mới trong tiến trình xây dựng phát triển của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Trị, trong đó có tổ chức Gia đình Phật tử – Một tổ chức đào luyện Thanh Thiếu Đồng niên của Phật giáo, luôn gắn kết mật thiết, trung hiếu trong lòng Giáo hội và luôn đón nhận sự quan tâm che chở của chư Tôn đức lãnh đạo Phật giáo tỉnh nhà.

Cùng với tăng ni, Phật tử tỉnh nhà hướng tâm chào mừng và đóng góp sức mình cho sự thành tựu viên mãn của các Phật sự trọng đại này, Huynh trưởng, đoàn sinh GĐPT Quảng Trị đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, linh động, sáng tạo, thích nghi, thích ứng trong bối cảnh đại dịch covid-19 diễn biến phức tạp tác động tiêu cực đến mọi hoạt động đời sống xã hội để duy trì sinh hoạt tu học, ổn định phát triển tổ chức GĐPT và tham gia tích cực trong các công tác Phật sự chung của Giáo hội.

Sau đây là phóng sự do Ban Thông tin Truyền thông Phật giáo Quảng Trị phối hợp với Truyền thông Phân ban GĐPT tỉnh sản xuất:

Leave A Reply

Your email address will not be published.