Thông báo về tổ chức trại Vạn Hạnh V và khóa học Bậc Lực VI

0 16
Sau thời gian dài ngưng trệ các hoạt động do ảnh hưởng của dịch Covid-19: vừa qua, Thường trực Phân ban GĐPT Trung ương đã tiến hành triển khai các hoạt động 6 tháng đầu năm 2022
Thông báo về tổ chức trại Vạn Hạnh V và khóa học Bậc Lực VI

Để triển khai các hoạt động 6 tháng đầu năm 2022, Thường trực đã tiến hành 2 phiên họp, tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 01/3/2022 và tại Huế vào ngày 13/3/2022. Ngày 15 tháng 3, Thường trực có thông báo số 170/2022/TB-GĐPTTW nhằm triển khai 3 hoạt động chính. Xin trân trọng giới thiệu cùng quý anh chị nội dung thông báo này

tb170
Nguồn: giadinhphattu.vn

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.